Beregn IBAN

IBAN står for International Bank Account Number og er en ny internasjonal standard for bankkontonummer til bruk ved betalinger til og fra utlandet. IBAN er basert på ditt eksisterende kontonummer i banken med tillegg av 4 tegn.

Beregn IBAN fra kontonummer
Ditt kontonummer:
Ditt kontonummer:
Ditt IBAN nummer:
Oppgi IBAN på 15 tegn til betaler i utlandet. Nordea BIC-adresse NDEANOKK må også oppgis. Begge skal fremgå på fakturaer og brevark som vist nedenfor:
Bank: Nordea Bank Norge ASA
SWIFT: NDEANOKK
IBAN:


Dersom du har spørsmål om IBAN, kontakt gjerne IPS Kundeservice Utland på telefon 22 48 55 33.