Hvorfor IBAN

I 1997 ble IBAN (International Bank Account Number) introdusert som et ledd i EUs plan om innføring av enhetlig kontostruktur for en enklere og forbedret betalingsformidling innen EU og EØS.

Fra 1. januar 2007 er det obligatorisk å oppgi betalingsmottakers IBAN sammen med BIC/SWIFT for betalingsmottakers bank på alle overførsler i EUR innen EU og EØS-området i tillegg til Sveits.
Bestemmelsen gjelder også for innlandsbetalinger i EUR.

Resolusjonen medfører at mottakerbanker i de respektive land kan returnere betalinger uten IBAN.

Betalinger til utland og innlandsbetalinger i EUR
For å unngå at betalinger blir returnert vil Nordea i løpet av første halvår 2007 starte automatisk avvisning av betalingsoppdrag som ikke imøtekommer ovennevnte bestemmelse. Vi anmoder derfor om at IBAN og BIC oppgis på alle bestillinger av betaling til land innen EU, EØS og til Sveits, også på betalinger i andre valutasorter enn EUR. Se også "IBAN i utlandet".

Betalinger fra utland
I Norge er alle bankkonti tildelt egne IBAN på totalt 15 tegn, eks. NO9660012345678, som er oppbygd slik:

Den enkelte kundes IBAN er oppgitt på kontoutskriftene, men kan også finnes under "Beregn IBAN". Det er viktig at eget IBAN oppgis på fakturaer, etc. slik at betalere i utlandet bruker dette på betalinger til Norge.


Ved spørsmål om bruk av IBAN og BIC kan IPS Kundeservice Utland kontaktes på telefon 22 48 55 33.